Till vardags är jag utbildad lärare i Matematik, Svenska, NO och Engelska i grundskolans tidigare år. Efter mer än 10 år på Jonsereds skola, en pytteliten och jättegammal skola utanför Göteborg så arbetar jag idag vid Kvibergsskolan, en helt ny och betydligt större skola. Det är mycket nytt men också en hel del som är samma.

Tidigare har jag arbetat med skolutveckling inom digitalisering vid sidan om min undervisning. Det har lett mig till olika projekt på nationell nivå såväl som på huvudmannanivå, inte minst som utvecklingsledare vid Partille Makerspace med ansvar för att stötta andra lärare i att utveckla undervisning i linje med skolans nationella digitaliseringstrategi. På Kviberg får jag möjlighet att kombinera både undervisning och utveckling.

Dessutom har jag ett antal sidoprojekt och intressen som har flera skärningspunkter med mitt arbete.