Under 2014 var jag, tillsammans med Karin Nygårds och Ulrika Jonsson, en av pristagarna i lärarpriset Guldäpplet. Det delas årligen ut till lärare som förändra och utvecklar skolan med hjälp av IKT och delas ut av Datorn i Utbildningen. Arbetet som ligger bakom min andraplats kan du se mer om här.