Killfrökens blogg

Sedan 2005 har jag drivit Killfrökens blogg. Det har varit en lång resa där syftet har förändrats med tiden. Från början var syftet att sprida en annan bild av skolan. Med tiden blev det en yta för professionell reflektion.